Menu

Bij ons in Groep 7

Geen items gevonden...

Agenda

Groep 7

Geen items gevonden...

Over Groep 7

Dit is de groepspagina van groep 7! Een heel belangrijk jaar voor de leerlingen. Er wordt veel nieuwe stof aangeboden bij taal en rekenen. We gaan hard aan het werk dit jaar!

Op school vinden we het belangrijk om de kinderen te leren wie God is. In groep 7 lezen we daarom met elkaar uit de bijbel en zingen en leren we christelijke liederen. Er is ook ruimte om over deze verhalen door te praten. Dat heeft raakvlakken met vakken als burgerschap en kanjertraining: wie ben jij en wie is de ander en hoe sta je in relatie tot de ander en de samenleving en wat houdt dat in voor je gedrag en je taalgebruik?

Huiswerk en meer zelfstandigheid
Dit jaar is een heel belangrijk schooljaar voor je kind. Hij/ zij begint al aan de voorbereiding voor de middelbare school. Er wordt meer huiswerk meegegeven, zoals bijvoorbeeld bij Engels. Dit vraagt planning van je kind en begeleiding van ouders. Ook op school besteden we veel aandacht aan planning. Dit kunnen we vooral toepassen bij Blink. Kan je al een planning maken en je daar ook aan houden! Dat zijn belangrijke vaardigheden voor de middelbare school.

Voorlopig advies
Cruciaal is groep 7 ook omdat dan al min of meer duidelijk wordt welk schooltype voortgezet onderwijs je kind gaat volgen. Aan het begin van het jaar is het startgesprek met ouders en nu is ook je kind hierbij aanwezig. Tijdens dit gesprek gaan we in op de verwachtingen van dit jaar. Hoe gaat het nu en wat verwacht je van het jaar. Ook wordt kort gekeken naar de verwachting voor het VO. In het voorjaar wordt de entreetoets gemaakt en krijgen ouders ook een advies op basis van deze toets mee. Aan het begin van groep 8 wordt het voorlopig advies gegeven.

In dit schooljaar worden moeilijke onderwerpen aangeboden bij taal, spelling en rekenen. Daarom wordt groep 7 als een zwaar jaar ervaren. Maar wees gerust. We begeleiden en helpen de kinderen zoveel mogelijk, zodat ze allemaal succes kunnen ervaren!

Roelien Hagebeuk

maandag, dinsdag

Annemarie van de Groep

Annemarie van de Groep

woensdag, donderdag en vrijdag