• Kom gerust langs...

 • Gereformeerd Onderwijs

  Geloofsgroei

 • Lekker en gezond koken!

  Gezonde school

Uw kind aanmelden bij de Calvijnschool? aanmelden

Speerpunten van onze school

“Calvijnschool, een Thuis voor Geloof en Onderwijs”

Gereformeerd onderwijs

Geloof is heel belangrijk voor ons en we proberen om het geloof positief uit te dragen naar de kinderen. Hierbij is ons uitgangspunt dat ieder kind door God geschapen is en daarom uniek is. We willen dat de kinderen geloofsgroei meemaken, waarmee ze de toekomst vol vertrouwen tegemoet kunnen gaan.

Ouderbetrokkenheid

Ieder kind is uniek en heeft zijn of haar eigen leerproces. We werken samen met ouders om leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden. Aan het begin van ieder schooljaar is er een startgesprek met ouders. Dit is de basis voor de doelen, verwachtingen en gesprekscyclus voor het komende jaar.

Onderwijs op niveau

Onderwijs dat uitgaat van de kwaliteiten van kinderen en rekening houdt met hun verschillen. We bieden op de Calvijnschool veel ondersteuning. In de Groei groep bieden we hoog- en meerbegaafden leerlingen meer uitdaging. In de Bloei groep begeleiden we moeilijk lerende kinderen. Tot slot in de Stoei groep bieden we ondersteuning op spelling, rekenen en lezen.

 • We leren kinderen dat ze omzien naar elkaar. Binnen de school, door bijvoorbeeld het tutor lezen, zendingsgeld voor onze sponsorkinderen, of een sponsorloop voor een goed doel. Maar ook buiten de school omzien naar mensen die arm, ziek, oud en of eenzaam zijn.

  Actief burgerschap

 • Fruit eten is heel gezond. Daarom eten we elke dag fruit op school. Tijdens onze kooklessen leren we ook wat gezonde voeding is en hoe je dat maakt! Lekker en gezond koken is heel leuk!

  Gezonde school

 • Engels is een wereldtaal. Vanaf groep 1 wordt Engels les gegeven en leren kinderen Engels spelender wijs. Hierbij staan spreken en luisteren centraal. Er is daardoor ook veel aandacht voor woordenschat.

  Engels in alle groepen

 • Eigentijd onderwijs is onderwijs dat kinderen ondersteunt bij het leven in de wereld van nu en hen voorbereidt op het leven in de wereld van morgen. In alle groepen werken en leren de kinderen aan de hand van thema's. Zo leren ze kennis en werken ze aan hun vaardigheden.

  Eigentijds onderwijs

 • Elk kind heeft talent, maar niet alle kinderen zijn zich daarvan bewust. Bij de buitenschoolse activiteiten zoals Mad Science, typcursus en diverse sporttoernooien krijgen kinderen de kans om nieuwe ervaringen op te doen.

  Buitenschoolse activiteiten

 • Lezen is een van de belangrijkste vaardigheden die kinderen op school leren. Op de Calvijnschool hebben we veel aandacht voor het leesproces en het leesplezier. Een vroege signalering bij leesproblemen hoort daar natuurlijk ook bij.

  Beter leren lezen

 • Ons doel is dat leerlingen graag en zelfstandig leren. We richten ons hierbij op de ontwikkeling van executieve functies. Vanaf de kleuterklas begeleiden we kinderen hierin.

  Leren Leren

 • Naast leren, staan ook ontspanning en creativiteit op de agenda. Kids games en Kids crea zijn populaire activiteiten. Deze activiteiten zijn klassen doorbrekend. Zo leren de kinderen elkaar op ontspannen manier kennen. Ook is er een actieve AC, die veel activiteiten voor de kinderen organiseert.

  Ontspanning en Creativiteit

Over onze school

Onze groepen