Menu

Bij ons in Groep 6

Geen items gevonden...

Agenda

Groep 6

Geen items gevonden...

Over Groep 6

Welkom bij de groepspagina van groep 6! Een echte bovenbouw klas. In groep 6 vinden we het heel belangrijk dat de leerlingen meer weten over onze God. Daarom vertellen we veel verhalen uit de bijbel en praten we daar ook over door. Aan de hand van Levend Water leren de kinderen veel over de Bijbel.

Taal en spelling in groep 6
Leesmotivatie
Op het gebied van taal en spelling gaat je kind met sprongen vooruit. Om gemotiveerd te blijven als lezer moeten kinderen hun eigen smaak ontwikkelen. In de bovenbouw (vanaf groep 6) kiezen ze de boeken en tijdschriften die ze zelf interessant vinden.

Begrijpend lezen
We gaan in groep 6 verder met begrijpend lezen. Het ontleden van een tekst krijgt veel aandacht. Met behulp van leessleutels leren kinderen hoe een tekst is opgebouwd.

Basisgrammatica
In groep 6 wordt een begin gemaakt met grammatica. Je kind leert de basale grammaticale begrippen, zoals onderwerp, gezegde en persoonsvorm. Ook wordt een begin gemaakt met hoe het vervoegen van werkwoorden in zijn werk gaat.

Rekenen in groep 6
Mili, centi, hecto, kilo…
Hoe groot is een centimeter en hoeveel is een centiliter? En hoeveel is dan een hectoliter? In groep 6 leren kinderen deze begrippen en hoe ze in verhouding tot elkaar staan. Want hoeveel kilometer is dan 45 hectometer? Behalve al deze maten en gewichten gaan kinderen ook rekenen met oppervlakte. De begrippen vierkante centimeter en kilometer worden uitgelegd.

Achter de komma
Kinderen leren in groep 6 over de kommagetallen en de verhoudingen tussen deze getallen. Ze plaatsen deze dan in de context van maten en gewichten. Ze leren bijvoorbeeld inzien dat 4500 meter gelijk aan 4,5 kilometer is.

Breuk
In groep 6 krijgen kinderen ook een introductie tot breuken. Ze leren hoe je breuken opschrijft, maar bijvoorbeeld ook wat een vierde of een derde ergens van is. Verder leren ze ook hoe het zit met de schaalverdeling op een landkaart en hoe je cirkel- en taartdiagrammen leest en maakt.

Wereldorientatie
Met Blink werken de kinderen aan verschillende projecten. De vakken natuurkunde, biologie, aardrijkskunde en geschiedenis worden gecombineerd. We merken dat de betrokkenheid enorm toeneemt door deze manier van werken.
Met topomasters leren de kinderen de topografie van Nederland.

We vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen bij ons op school. Daarom werken we met de Kanjertraining. Elk jaar vullen leerlingen en leerkrachten vragenlijsten in over het klimaat in de klas. Aan de hand daarvan worden leerling gesprekjes ingepland.

Jolanda Koelewijn

Jolanda Koelewijn

maandag, dinsdag, woensdag

Elske Mintjes

donderdag en vrijdag