Menu

Bij ons in Groep 5

Geen items gevonden...

Agenda

Groep 5

Geen items gevonden...

Over Groep 5

Hartelijk welkom! Fijn, dat we als leerkrachten en ouders dit jaar samen kunnen werken aan de ontwikkeling van uw kind. We hopen op een mooi, werkzaam schooljaar. Groep 5 is een bijzonder jaar. Er zijn veel nieuwe vakken en het tempo ligt daardoor hoger. Ook is er vanaf dit jaar regelmatig huiswerk voor de kinderen.

We vinden het belangrijk dat de kinderen weten wie God is. Daarom vertellen we veel verhalen uit de Bijbel. Dit jaar leren de kinderen aan de hand van Levend Water ook over de bijbel. Er zijn vijf toetsen per jaar. Ook beginnen we dit jaar met het leren en opzeggen van teksten en psalmen.

Van technisch naar begrijpend lezen
In groep 5 gaat je kind langere zinnen lezen, met regels tot 10 woorden. Begrijpend lezen wordt steeds belangrijker dan technisch lezen. Je zal merken dat de niveaus van de kinderen op het gebied van lezen steeds meer uiteen gaan lopen.

Getallen begrijpen en tafels leren
Groep 5 is een belangrijk jaar voor rekenen. Vaak wordt het in dit jaar duidelijk als een kind moeite heeft met rekenen, omdat het nu niet meer met hulpmiddelen als een rekenrek mag werken. De getallen zijn groter en de sommen ingewikkelder. Aan het einde van groep 5 moet je kind ook alle tafels uit het hoofd kennen. Grappige oefening: dreun ze samen eens op.

Lastige woorden
Het spellen van woorden wordt steeds moeilijker. Woorden worden aangeboden in categorieën, bijvoorbeeld alle woorden die beginnen met ‘sch’ of alle woorden waar ‘eu’ in zit. Zo kunnen de kinderen al die regeltjes veel beter onthouden.

Wereldorientatie
We gaan verder met de projecten van Blink. In groep 5 zijn er zes projecten waarin de vakken geschiedenis, biologie en aardrijkskunde terugkomen. Door het werken met projecten zijn de kinderen erg betrokken bij de onderwerpen.

We willen ook graag dat kinderen zich in onze groep fijn en veilig voelen. Daarom werken we met de Kanjertraining. Eenmaal per jaar vullen leerlingen en leerkrachten vragenlijsten in over het klimaat in de groep. Aan de hand hiervan worden kindgesprekken ingepland.

Mirjam Bos

maandag, dinsdag en woensdag

Peronne van de Groep

donderdag en vrijdag