Menu

Bij ons in Groep 4

Geen items gevonden...

Agenda

Groep 4

Geen items gevonden...

Over Groep 4

Hartelijk welkom!
Fijn dat we als leerkrachten en ouders dit jaar samen mogen werken aan de ontwikkeling van uw kind! We hopen op een mooi, werkzaam en gezegend schooljaar. Groep 4 is een geweldig leerjaar, er zijn veel nieuwe vakken en de kinderen genieten van alle nieuwe methoden waarin ze mogen werken.

Identiteit:
We vinden het belangrijk dat de kinderen weten wie onze liefdevolle God is. We vertellen verhalen uit de bijbel en praten hierover met elkaar door. Ook leren we met regelmaat een psalm en zingen we christelijke liederen.

Rekenen:
Binnen dit vakgebied breiden kinderen hun rekenvaardigheden uit groep 3 verder uit. Zo leren zij optellen en aftrekken met grotere getallen en oefenen ze bij het klokkijken met kwartieren. Ook krijgen kinderen in groep 4 nieuwe rekenonderdelen aangeboden, zoals de tafels (vermenigvuldigen) en redactiesommen (verhaaltjessommen).

Technisch lezen:
De kinderen ontwikkelen hun technische leesvaardigheid (verklanken van woorden en zinnen). Halverwege groep 4 heeft een leerling gemiddeld AVI-niveau M4 en aan het einde van groep 4 AVI-niveau E4. Voor deze AVI-niveaus geldt dat de gemiddelde lengte van woorden en zinnen toeneemt en dat het taalgebruik en de verhaallijnen complexer worden.

Spelling:
Naast klankzuivere woorden leren de kinderen nu ook niet-klankzuivere woorden spellen. Zo leren kinderen in groep 4 dat je schip, school en schat altijd met -sch- schrijft in plaats van met -sg-. En in plaats van bir (zo spreek je het woord uit) schrijf je beer.

Wereldoriëntatie:
Voor het eerst gaan de kinderen kennis maken met de methode Blink. We behandelen een paar thema’s. De vakken biologie, geschiedenis en aardrijkskunde komen hierin samen. Door het werken met projecten zijn de kinderen erg betrokken!

Normen en waarden:
We willen graag dat de kinderen zich in onze groep fijn en veilig voelen! We werken met de kanjertraining, zodat de kinderen leren hoe ze op een prettige manier met elkaar kunnen omgaan.
In groep vier is ons motto: Leren, Luisteren, Lachen en Liefhebben!

Wendy Korlaar

maandag en dinsdag

Hester Kok

woendag, donderdag en vrijdag